Antistatik Bigbag

Statik enerjinin birikim ve boşalmasından kaynaklı oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemeyi öncelikli hedefi olarak benimsemiştir. Endüstrimiz bu tip iş kazalarını önlemek amacıyla IEC 61340-4-4 Ed2 regülasyonuyla bigbag tiplerini statik özellikleri doğrultusunda 4 farklı gruba ayırmıştır. Bu 4 grup içindeki tüm ürünleri endüstrimiz tarafından tanınan tarafsız test evlerinden alınmış olan sertifikalarla üretmektedir.

FIBC – Tip A

Standart bigbag : Herhangi bir statik koruması yok

Güvenli kullanım şekli : Yanıcı patlayıcı olmayan ürünlerin taşınmasında kullanılır. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent veya gaz olmamalı.

Asla kullanmayın : Yanıcı, patlayıcı ürünlerin taşınmasında. Ortamda yanıcı patlayıcı gaz varsa.

FIBC – Tip B

Standart bigbag : Düşük gerilim değerine sahip özel kumaşla üretilmiş bigbag tipi.

Güvenli kullanım şekli : Kuru ve yanıcı toz formunda ürünlerin taşınmasında kullanılır. Linerlı ve linersız seçenekleriyle üretilir. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent veya gaz olmamalı.

Asla kullanmayın : Ortamda yanıcı patlayıcı gaz varsa.

FIBC – Tip C

İletken bigbag : Tüm gövdede birbirine temas eden iletken iplerle dokunup, yüzey gerilimi 10^7 Ohm’ dan düşük olan, bu şekilde oluşan enerjiyi toprağa güvenle iletmek üzere dizayn edilmiş bigbag tipi.

Güvenli kullanım şekli : Yanıcı toz formundaki ürünlerin taşınmasında kullanılır. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent ve gaz varken kullanılmalıdır.

Asla kullanmayın : Topraklama mekanizması zarar görmüş veya hiç yoksa kesinlikle kullanılmamalıdır.

FIBC – Tip D

Chromiq bigbag : Gövdesindeki özel ipler yardımıyla, dolum ve boşaltımda oluşan enerjiyi atmosfere güvenle verir. Tip D bigbagler herhangi bir topraklama ünitesine ihtiyaç olmaksızın çalışıp, operatör hatalarından kaynaklı topraklama unutulması veya hatalı yapılmasıyla oluşabilecek ciddi riskleri sıfıra indirmek üzere dizayn edilmiştir.

Güvenli kullanım şekli : Yanıcı toz formundaki ürünlerin taşınmasında kullanılır. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent ve gaz varken kullanılmalıdır.

Asla kullanmayın : Bigbag yüzeyi su, yağ gibi iletken malzemelerle kaplandığında kullanılmamalıdır.

Size uygun antistatik bigbag’ i tavsiye etmek ve ilgili tüm sorularınızı cevaplamak üzere Teknik personelimize Buraya tıklayarak dolduracağınız form vasıtasıyla ulaşabilirsiniz!

Doğru bigbag’ in doğru alanda kullanımı IEC 61340-4-4 Ed2 regülasyonunca aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİG BAG TİPLERİ TİP A TİP B TİP C TİP D
ÖZELLİKLERİ

Herhangi bir elektro statik koruma sağlamamaktadır.

Tip B bigbagler yapı olarak Tip A'ya benzemekle birlikte dayanma gerilimleri 6kV'dan daha düşük olmak zorundadır.

Bigbag topraklama yapılmadan kullanılır.

Gövdesinde bulunan iletken iplerle tüm yüzeyde iletken bir ağ oluşturur.

Kullanım esnasında topraklama yapılması zorunludur.

Doğru şekilde topraklama yapılması suretiyle tüm enerjiyi toprağa iletir.

Oluşan statik birikimler, korona deşarjı yoluyla boşaltılır.

Kullanım esnasında topraklama yapılmaz.

Tip D bigbagleri oluşturan Crohmiq ipler korona deşarjının sorunsuz olmasını sağlar.

KULLANIM ALANI

Toz veya gaz patlama riskinin olmadığı alanlarda kullanılır.

Atex regülasyonu doğrultusunda yanıcı toz formundaki ürünlerin ortamda varolduğu durumlarda, toz patlamalarını önlemek için dizayn edilmiştir.

Yanıcı gaz veya solvent ortamda olmadığında kullanılıabilir.

Atex regülasyonu doğrultusunda belirtilen, MIE değeri 0,14 mJ'den büyük olan yanıcı gazların bulunduğu ortamda kullanılır.

Atex regülasyonu doğrultusunda belirtilen, MIE değeri 0,14 mJ'den büyük olan yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda kullanılır.